Szembek, Krzysztof Hilary

Portret użytkownika hlebek

Krzysztof Hilary SzembekKrzysztof Hilary Szembek herbu własnego (Szembek). Syn Antoniego Szembeka i Franciszki Iwańskiej, właścicieli dób bialsko-trzcianeckich. Urodził się w 1722r. W podtrzcianeckiej Białej. Tutaj też spędził zapewne dzieciństwo. Około 1740r.  wstąpił do seminarium św. Krzyża w Warszawie.  Po ukończeniu nauki wyjechał do Rzymu, gdzie między innymi studiował w akademii szlachetnej młodzi duchownej (Academia Nobilium Ecclesiasticorum). Po powrocie do kraju odprawił 25 marca 1748r. w Łowiczu mszę primicyjną. Niedługo później został kanonikiem gnieźnieńskim. W listopadzie 1759 r. król zaprezentował go na archidiakona Kolegiaty św. Jana w Warszawie. W marcu 1768 biskup kijowski Józef Andrzej Załuski wyświęcił Szembeka na biskupa uranopolitańskiego. Od 14 czerwca 1783 do 2 grudnia tegoż roku pełnił obowiązki nuncjusza apostolskiego w Polsce z tytułem Delegat Apostolski. Dnia 4 marca 1785r. został biskupem płockim. Ingres do katedry miał miejsce 8 kwietnia.      

Szembek był również aktywny na niwie publicznej. Po raz pierwszy został deputatem na Trybunał Koronny w Piotrkowie już w 1749r. Ponownie został wybrany, również z kapituły krakowskiej w roku 1754. Po reformie Trybunału w 1764r. został deputatem na Trybunał Koronny Wielkopolski z kapituły gnieźnieńskiej a w latach 1765-1766 był prezydentem - przewodniczącym deputatów kościelnych.  Król August III uczynił go kanclerzem swoich młodszych synów Alberta i Klemensa. W roku 1770 Szembek został odznaczony przez króla Stanisława Augusta Orderem św. Stanisława, a w roku 1783 Orderem Orła Białego. W tym samym roku został Szembek szefem powołanej przez króla Komisji Górniczej. W związku z uzyskaniem godności biskupa płockiego, we wrześniu 1786 roku zasiadł po raz pierwszy w gronie senatorów na sejm w Warszawie i został wybrany prezesem deputacji do komisji skarbowej litewskiej. W tym także roku, 25 października, został konsyliarzem Rady Nieustającej  i zasiadał przez dwa lata w jej departamencie skarbowym. Jako jeden z nielicznych polskich biskupów odmówił złożenia przysięgi wierności konfedreacji targowickiej.                

Był uczestnikiem obiadów czwartkowych organizowanych przez Stanisława Augusta, a król zlecił malarzowi Marteau namalowanie jego portretu który polecił zawiesić w sali poprzedzającej pokój marmurowy na zamku królewskim w Warszawie. Krzysztof Hilary Szembek zmarł w Krakowie 5 wrześnie 1797r.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer