Plan miasta z 1818 r.

Portret użytkownika hlebek

     W zbiorze map Archiwum Państwowego w Koszalinie [Zbiór Kartograficzny, Plany miast, sygn. 88] znajduje się prawdopodobnie najstarszy zachowany plan naszego miasta, wydatowany przez koszalińskich archiwistów na 1818r.. Jego wielobarwny arkusz mierzy 96x80 cm. Na podstawie znaków własnościowych można wnioskować, że został on sporządzony na potrzeby Rejencji Bydgoskiej, zaś skąpa legenda [ograniczona jedynie do podania skali 1: 250 prętów reńskich tj. w skali metrycznej ok. 1:4000] pozwala przyjąć, iż stanowiła ona załącznik do akt sprawy. To właśnie akta miały wyjaśniać treść planu. Umieszczone na nim adnotacje dotyczą gospodarki gruntowej [wielkość poszczególnych części ówczesnej Trzcianki: miasta wsi i folwarku ze wskazniem na charakter użytkowania ziemi]. Pozwala to przypuszczać, że plan powstał przy okazji oceny stanu miejscowości, której dokonywali urzędnicy po ponownym włączeniu miejscowości w granice Prus w 1815 r. 

                Oglądając plan współcześnie warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Plan pozwala na dość precyzyjne usytuowanie we współczesnej przestrzeni miejskiej wszystkich istniejących wówczas świątyń oraz znajdujących się przy nich cmentarzy. Warto zauważyć, że do dziś nie zmieniło się jedynie położenie świątyni katolickiej, stojącej na tym samym miejscu zapewne od początków istnienia w Trzciance kościoła. Warto wreszcie zwrócić uwagę na rozkład zabudowań trzcianeckiego folwarku. Dzielnica przemysłowa, które powstała po ostatniej wojnie w jego miejscu, zupełnie zniszczyła jakiekolwiek pozostałości po nim. Tu rzuca się w oczy istnienie sporego założenia ogrodowego, należącego zapewne do dworu dzierżawców klucza dóbr trzcianeckich. Zauważyć wreszcie trzeba brak innego ogrodu, znajdującego się przy dzisiejszej ul. Tetmajera, w publikacjach datowanego na I połowę XVIIIw. Może to wskazywać, że powstał on później, a ogród założony w tym miejscu przez trzcianeckiego aptekerza Tietze nie istniał w momencie kartowania.     

UWAGA! Plan orientowany jest południowo.

 

      Śródmieście Trzcianki w 1818 r.Plan Trzcianki 1818   

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer