Opis szkód wyrządzonych miejscowości przez pożar w 1717r.

Portret użytkownika hlebek

Trzcianka 18 lipca 1717r.

 

Opis szkód wyrządzonych przez pożar oraz obciążeń ponoszonych na rzecz wojsk rosyjskich przez wieś i folwark Trzcianka.

 

Or. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, A Cap, sygn. M 191.

Uw. Teczka nie paginowana.

 

Rewizja conflagracji[1] Trzcionki przez mnie niżej

podpisanego a Reverendo Capitulo Metropolitano

Gnezn[ense][2] deputowanego roku 1717 dnia osmnastego [!]

lipca uczyniona.

 

Domów we trzech ulicach, prócz różnych stajen, chlewów

i stodół i innego budowania, które razem zgorzały, jako

same tylko pieciska[3] pokazują powiesnim[4] ogniem

zgorzało numero 65.

Zostało się sukienników 13, co domostwa maią.

Kmieci numero trzech zostało się, a zgorzało trzech.

Półrolników 15 zostało, zgorzało 9. Zagrodników 4 zgorzało

wolnych, a 4 zostało. Dwaj kmiecie na czynszach zgorzeli.

 

Dwór drugi, stary, stajnie wszystkie, stodoły dwie, spichlerz,

obora, owczarnia i wszystkie chlewy i budynki

przy dworze oraz tymże ogniem powiesnim pogorzały

tak dalece, że nic nie zostało okrom jednego kumina[!],

gdzie quondam[5] kuchnia była. Imć Pan Mikołaj

Mielęcki, posessor[6] Trzcionki dla gwałtownego

ognia z porządkow szlacheckich, z zboż i ex victualibus[7],

co i gromada confrimavit[8] prawie nic z ognia

nie ubronił, jako też ludziom cokolwiek mieli w

wełnach i towarach, jako to suknach, płótnach etc.

to im wszystko pogorzało.

 

Browar z statkami, kotłem od robienia piwa i z piwem

 zrobionym i dziesięć słodów piwnych tymże

[s. verso]

ogniem powiesnym zgorzał.

 

Na chłopów, dla Moskwy z Biały, założono na prowianty

za Trzcionkę żyta korcy[9] 80, jęczmienia korcy

4, owsa korcy 2, grochu korzec jeden.

Pieniędzy złożono a całą Trzcionkę 275 złotych.

 

Zagrodnikom wszystko pogorzało, że nic nie ubronili.

Sukiennicy suplikują[10] R[evere]ndo Capitulo[11] aby mieli

wolność na budowanie się, na lata, przy tym exposuerunt[12],

że exekucja[13] skarbowa arcet[14] ich od handlów,

bo im quadruplo[15] podatek, gdy jadą do Gdańska, od

postawu[16] płacić muszą, którym kontrakt z skarbem

zawarty [.][17]rucono i onego nie dotrzymano […][18].

 

Quam revisionem in maiorem fidem subscribo

D[omi]n[us]s M. Stenpienster c[ano]n[icu]s Gnezn[ensis]

uti deputatus

m[anu] p[ropria][19]

 

 

opr. Marcin Hlebionek[1] Conflagracja – pożar.

[2] Czcigodną Kapitułę Metropolitalną Gnieźnieńską.

[3] Pieciska, pieczyska – miejsca wypalone.

[4] Powiesnim, powieśnym – rozachodzącym się po wsi.

[5] Niegdyś.

[6] Possesor  - tu, dzierżawca.

[7] Wiktuały, produkty spożywcze.

[8] Tu: potwierdzać.

[9] Korzec, miara objetości ciał sypkich wahająca się, w zależności od regionu i okresu, od 10, 5 do 120,6 litra.

[10] Suplikować – pokornie o coś prosić.

[11] Czcigodną Kapitułę

[12] Wyjaśniają.

[13] Exekucja- tu władze skarbowe.

[14] Wykluczają.

[15] Czterokrotnie.

[16] Jednostka długości sukna równa 30 polskim łokciom, tj. około 18 metrów.

[17] Litera nieczytelna.

[18] Dalej następuje wykaz obciążeń na rzecz Rosjan poszczególnych wsi klucza trzcianeckiego.

[19] Którą wizję dla lepszej wiary podpisuję// Pan M. Stenpienster, kanonik gnieźnieński//, jak i deputat//, ręką własną.

 

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer