Lando, Mojżesz

Lando Mojżesz (vel. Mojżesz Michel), urodził się w 1761r. Do 1821 r., przez 29 lat, pobierał nauki u znanego berlińskiego rabina Hirschela Lewina. Być może wóczas zyskał przydomek hä-harif (Scharfsinnige – Jasno (ostro) myślący) Z tego względu rejencja bydgoska zwolniła z państwowego egzaminu rabinackiego. Tuż przed śmiercią, zarząd gminy zabronił mu ganienia w czasie modlitw prywatnych praktyk religijnych członków gminy. Mojżesz Lando zmarł 13 marca 1828r. w Trzciance i został pochowany na miejscowym kirkucie.