Szkoły

Höhere Tochterschule

1. Szkoła dla dziewcząt, kadr z pocztówki. Z obiegu pocztowego: 14.8.1906r. Z kolekcji Tomasza Jurczyka.

2. Szkoła dla dziewcząt, kadr z pocztówki. Z obiegu pocztowego: 21.3.1907r. Z kolekcji Tomasza Jurczyka.

3. Fotografia uczennic i nauczycielek Höhere Tochterschule. pocz. XX wieku. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

3. Szkoła dla dziewcząt, pocztówka. Z obiegu pocztowego: 1910r. Z kolekcji Tomasza Jurczyka.

4. Świadectwo ukończenia pierwszego semestru VIII klasy szkoły dla dziewcząt, 1909 r. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

5. Fotografia klasowa uczennic Höhere Tochterschule, 1914 r. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

6. Uczestniczki szkolnego przedstawienia 1914 r. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

7. Szkoła dla dziewcząt,kadr z pocztówki. Z obiegu pocztowego: 31.8.1920r. Z kolekcji Tomasza Jurczyka.

 

Przedszkole im. Emmeline Stegmann

1. Zdjęcie grupy dzieci z trzcianeckiego przedszkola (Spielschule), 1916-1917. Fot. ze zbiorów Kresiarchiv Nordfriesland w Husum

2. Zdjęcie grupy dzieci z trzcianeckiego przedszkola (Spielschule), 1917-1918. Fot. ze zbiorów Kresiarchiv Nordfriesland w Husum

3. Zdjęcie grupy dzieci z trzcianeckiego przedszkola (Spielschule), 1918-1919. w trzecim rzędzie, drugi z lewej G. Pieske; Fot. ze zbiorów Kresiarchiv Nordfriesland w Husum

4. Przedszkole im. Emmeline Stegmann, połowa lat '30[?]; Fot. ze zbiorów Kresiarchiv Nordfriesland w Husum

5. Przedszkole im. Emmeline Stegmann, wnętrze, połowa lat '30[?];Fot. ze zbiorów Kresiarchiv Nordfriesland w Husum

a)

b)

6. a); b) E. Stegmann wśród przedszkolaków na placu zabaw za budynkiem przedszkolnym, ok. 1934 r.

Szkoła Ewangelicka (budynek szkolny z lat 1859-1915)

1: Szkoła ewangelicka,kadr z  pocztówki. Z kolekcji Tomasza Jurczyka.

    Z obiegu pocztowego: 29.11.1898r.

2: Szkoła ewangelicka,kadr z pocztówki. Z kolekcji Tomasza Jurczyka.

  Z obiegu pocztowego: 3.7.1901r.

3. Kadr z pocztówki. Z kolekcji Tomasza Jurczyka. Z obiegu pocztowego: 27.8.1903r.

4. Kadr z pocztówki. Z kolekcji Tomasza Jurczyka. Z obiegu pocztowego: 27.7.1904r.

5. Kadr z pocztówki. Z kolekcji Tomasza Jurczyka. Z obiegu pocztowego: 18.6.1906r.

 

 6. Plan lekcji wiejskiej szkoły ewangelickiej w Trzciance. Lata 30 XIXw.

 

Szkoła Katolicka

 

1. Pierwszy murowany budynek szkoły katolickiej, z poł. XIXw. Później wikarówka i dom sióstr. Stan z 1980r.

2. "Stary" budynek szkoły katolickiej wzniesiony w II poł. XIXw. przy ul. S. Żeromskiego. Fot. ze zbiorów Kresiarchiv Nordfriesland w Husum

a)

b)

3. Fotografie klasowa uczniów szkoły katolickiej na zapleczu starego budynku szkoły. a) ok. 1920 [?]. b) poczatek lat '30; Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

4.  Hindenburgschule (wcześniejsza szkoła katolicka)  na pocztówce z okresu między wojennego. Z kolekcji Tomasza Jurczyka. Bez obiegu pocztowego.

6. Fotografia klasowa uczniów Hindenburgschule, 1934. Fot. ze zbiorów Kresiarchiv Nordfriesland Husum

Szkoła Realna

1. Kadr z pocztówki.Z kolekcji Tomasza Jurczyka. Z obiegu pocztowego: 7.6.1902.

2. Pocztówka z kolekcji Tomasza  Jurczyka.  Z obiegu pocztowego:  21.4.1904r.

3. Pocztówka.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.Z obiegu pocztowego: 9.6.1914r.

4.Pocztówka.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.Z obiegu pocztowego: 3.2.1918r.

5.Pocztówka.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.Z obiegu pocztowego : 6.8.1919r.

6.Pocztówka.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.Z obiegu pocztowego: 23.2.1919r.

7.Pocztówka.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.Z obiegu pocztowego: 24.10.1919r.

8. Zaproszenie na wieczorek rodzicielski organizowany przez uczniów Szkoły Realnej, 1927r. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

9. Fragmenty gazetki Buttermilch (Maślanka), z marca 1931, wydawanej corocznie od 1927r. przez uczniów Szkoły Relanej. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

10. Świadectwo szkolne. Z kolekcji Tomasza Jurczyka: 5.10.1936r.

11. Nauczyciele,lato 1942r. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

12.Zdjęcie klasowe z 1925r.Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

13.Zdjęcie klasowe z 1936r.Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

14.Nauczyciele zdjęcie z 1925r.Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

 

 

Szkoła Rolnicza

1. Kadr z pocztówki. Z kolekcji Tomasza Jurczyka. Z obiegu pocztowego: 23.3.1927r.

2.Kadr z pocztówki. Z kolekcji Tomasza Jurczyka. Z obiegu pocztowego: 21.6.1940r.

3. Semestr zimowy.Fot. z lat 1937/38r. Zdjęcie ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

4.Semestr zimowy.Fot.z lat 1943/44.Zdjęcie ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

5.Zdjęcie klasowe z lat 1936/37.Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

 

 

Szkoła Volksschule

1. Szkoła Ludowa.Pocztówka. Z kolekcji Tomasza Jurczyka.Bez obiegu pocztowego.

2: Szkoła Ludowa.Pocztówka.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.Bez obiegu pocztowego.

3. Szkoła Ludowa.Pocztówka.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.Z obiegu pocztowego: 29.12.1925r.

4: Szkoła Ludowa .Pocztówka.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.

  Z obiegu pocztowego: ..  .. 1940r.

5. Szkoła Ludowa.Pocztówka.Z kolekcji Tomasza Jurczyka. Z obiegu pocztoweg: 6.7.1940r.

6. Zajęcia sportowe.Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

7.Zdjęcie klasowe rok 1935.Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

8.Zdjęcie klasowe rok 1935.Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.