Gospodarka

Cech rzeźników

1. Rzeźnik przy pracy. Rycina z poł. XVIw.

2. List wystawiony przez trzcianecki cech rzeźników (1804 r.). Fot. z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

3. Pieczęć trzcianeckiego cechu rzeźników (1804 r.). Fot. z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

4. Scena z osiemnastowiecznej rzeźni na pieczęci cechu rzeźników z Wielenia.

5. Reklama trzcianeckiego rzeźnika Ernesta Ihlenfelda (1930r. )

6. Witryna sklepu Ernesta Ihlenfelda

 

Cech szewców

1. Warsztat szewski w XVI i XIXw.

2. Siedemnastowieczna pieczęć trzcianeckiego cechu szewców. Fot. z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu

3. Strona tytułowa księgi cechowej trzcianeckich szewców 1754. Za C. Schulz, Quellen und Urkunden...

4. Widok warsztatu szewskiego. Rysunek z księgi trzcianeckiego cechu szewców poł. XVIIIw. U dołu widok Trzcianki z wyeksponowanym szyldem warsztatu szewskiego

5. Produkcja chodaków. Warsztat na terenie Netzekreis, okres międzywojenny.

 

Inne trzcianeckie cechy rzemieślnicze

I. Cech krawców

1. Warsztat krawiecki według ryciny z poł. XVIw.

2. Strona tytułowa księgi trzcianeckiego cechu krawców (XVIIII w.)

II. Cech stolarzy

1.Dyplom mistrzowski.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.29.4.1922r.

 

Przemysł drzewny

Tartaki

1.Zakład przetwórstwa drewna Steinghagen & Hirsekorn.

 

Wytwórnie mebli

1.Trzcianecka fabryka mebli luksusowych Bunk ,1900r.Fot.z kolekcji T.Jurczyka

2.Trzcianecka fabryka mebli luksusowych Bunka po pożarze, 1905r. Fot. z kolekcji T. Jurczyka

3.Trzcianecka fabryka mebli Packs.Fot.z kolekcji T.Jurczyka

4.Trzcianecka fabryka mebli Levy.Fot.z kolekcji T.Jurczyka

5.Trzcianecka fabryka mebli Flkargel Möbel.Fot.z kolekcji T.Jurczyka

6.Trzcianecka fabryka mebli ,,Ostmark".Fot.z kolekcji T.Jurczyka

Reklama zawarta w publikacji Burmistrza Froese 1930r.

7.Reklama zawarta w publikacji Burmistrza Froese 1930r.

Fot.Z kolekcji T.Jurczyka.

 

 

 

Trzcianeccy sukiennicy

1. Proces wytwarzania sukna w XVIIIw. według traktatu Beschreibung des Tuchamacher Handwercks P.J. Marpergera. Rymowany opis do poszczególnych obrazków brzmi 1. Tak ludzie uzyskują wełne; 2. I na kole w nici przędą; 3. Wszystkie na sukno przerobią; 4. I dalej walca (folusza) użyją; 5. A potem do tego farbują i strzygą; 6. Tu leży do sprzedaży gotowe. (tłum. @dentrow)

2. Warsztat sukiennika na siedemnasto i osiemnastowiecznych rycinach

 

3. Współczesna rekonstrukcja sukienniczych krosien

 

4. Inne zawody związane z obróbką sukna: postrzygacz

5. Inne zawody związane z obróbką sukna: farbiarz

 

6. Przywilej Andrzeja Gembickiego zezwalający na założenie cechu sukienników we wsi Trzcianka. Fot. z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

7. Osiemnastowieczna pieczęć trzcianeckiego cechu sukienników. Fot. ze zbiorów M. Hlebionka

 

8. Plan pomieszczeń jednego z trzcianeckich foluszy, za Netzekreis...pod red. H. Conberga

9. Projekt przędzalni parowej, którą chciał zbudować w Trzciance farbiarz Grunow. Połowa XIXw. Fot. ze zbiorów M. Hlebionka

10. Tłok pieczęci cechowej do znakowania bel płótna [?] 1836 r.. Fot. z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu

11. Tłok pieczęci komisji egzaminacyjnej trzcianeckiego cechu sukienników, 1854 r.Fot z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu

12. Ludwig Rathke - ostatni trzcianecki mistrz sukienniczy, ur. w 1848r. zm. w 1932 r.

Trzcianeckie banki

I. Sparr- und Vorschussverein (Towarzystwo Pożyczkowe), później Vereinsbank

1. Pierwsza siedziba Towarzystwa, służąca mu od momentu założenia (1864) do 1906r.

2. Pracownicy i dyrektorka Towarzystwa Emmeline Stegemann wewnątrz pierwszego budynku Towarzystwa (fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum)

3. Druga siedziba towarzystwa oddana do użytku w 1906r. [dzisiaj fragment zabudowań zespołu szkół technicznych]

4. Praca w pomieszczeniach biurowych. Fot z 1916r. zdjęcie ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

5. Siedziba Towarzystwa po rozbudowie w 1924r.

a)

b)

6. Wnętrza banku po rozbudowie: a) sala kasowa b) biuro i registratura

7. Ostatnia siedziba Towarzystwa, działającego już pod nazwą Vereinsbank: budynek przy rynku (Markt 2), zakupiony w 1936 r.

a)

b)

8.Książeczki oszczędnościowe:a ) z 1920r. oraz b ) z 1919r.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.

9.Emaliowana tablica reklamowa.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.

10.Emaliowana tablica reklamowa.Z kolekcji Janusza Kufla.

II. Stadtkasse (Kasa Miejska)

1. Siedziba Kasy Miejskiej (dawny budynak ratusza) przed przebudową w 1935r.

2. Siedziba Kasy Miejskiej po przebudowie. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

3. Książeczka oszczędnościowa Kasy Miejskiej

III. Kreissparkasse (Powiatowa kasa oszczędnościowa)

1. Siedziba Powiatowej Kasy Oszczędnościowej (dziś budynek banku PKO BP)

2. Wnętrze Kasy (ok. 1930 r.)

a)

b)

3. Pieczęć Powiatowej Kasy Oszczędności a) stempel b) odcisk. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

Zakład odzieżowy "Scholar", 1941-1945

1. Wnętrza szwalni. Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum

2. Widok ogólny zakładu 1943/1944. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

3. Widok zakładu od zaplecza [ogrodu] 1943/1944. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

4. Widok zakładu od zaplecza [ogrodu] 1943/1944. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

5. Korytarz wewnątrz budynku.  Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

6. Wyjście z budynku. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

7. Recepcja. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

8. Zarząd. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

9. Biuro zarządu. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

10 Księgowość. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

11. Biuro płac. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

12. Magazyn materiałów. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

13.Wykrawalnia. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

14. Wykrawalnia. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

15. Szwalnia spodni. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

16. Szwalnia spodni. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

17. Szwalnia większych rodzajów odzieży. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

18.Szwalnia większych rodzajów odzieży. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie

19.Szwalnia większych rodzajów odzieży. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie