Mehler, Gustaw Ferdynand

Portret użytkownika hlebek

Gustaw Ferdynand Mehler, urodził się w Trzciance w 1835r., jako syn dyrektora miejscowego sądu. Tu też uczęszczał do szkoły realnej. Następnie wraz z ojcem przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie ukończył gimnazjum. Dalszą naukę kontynuował w szkołach wyższych Wrocławia i Berlina. W czasie studiów we Wrocławiu pozostawał pod silnym wpływem wybitnego matematyka Petera Gustava Lejeune Dirichleta. Po ukończeniu studiów i złożneiu państwowego egzaminu Mehler został członkiem matematycznego seminarium przy berlińskim Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, prowadzonym przez Karla Schellbacha, którego celem było przygotowanie młodych matematyków do prowadzenia ćwiczeń. Następnie Mehler pracował jako nauczyciel w różnych szkołach średnich. W 1859r. związał się na dłużej z gimnazjum we Wschowie (1859), później w Gdańsku (1863), skąd po pięciu latach przeniósł się do Elbląga. Tam mieszkał aż do śmierci.

Zainteresowania Mehlera szły w dwóch kierunkach: z jednej strony zajmował się dydaktyką matematyki, z drugiej zaś jej czysto naukowymi aspektami. Jako dydaktyk był autorem podręcznika matematyki Hauptsätze der Elementar-Mathematik,po raz pierwszy opublikowanego w 1859r., później zaś wielokrotnie wznawianego (ostatnie bibliofilskie reprinty pochodzą z 2009r.). Na niwie naukowej Mehler kontynuował prace Dirichleta. Zajmował się rachunkiem całkowym i jego zastosowaniem do teorii potencjału. Szczególne znaczenie miały jego prace dotyczące dystrybucji elektryczności. Za swe osiągnięcia w 1868r. Mehler otrzymał doktorat honoris causa wydziału filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gustaw Ferdynand Mehler zmarł bezdzietnie w Elblągu 13 lipca 1895r.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer