Gembicki, Andrzej

Portret użytkownika hlebek

Andrzej Gembicki, h. Nałęcz, syn Krzysztofa, kasztelana gnieźnieńskiego i Krystyny z Sapiehów. Data jego urodzenia nie jest znana. W latach 1665, 1666, 1681, 1683, 1685 posłował na sejm Rzeczpospolitej. Był dworzaninem królewskim, od 1670r. łowczym nadwornym koronnym a w 1686r. został podkomorzym poznańskim. W 1670r. posłował z ramienia króla Michała Korybuta do Wiednia. Misja jego musiała zakończyć się sukcesem, skoro niedługo później zyskał liczne łaski królewskie. Nie zawsze jednak był wierny królowi: w 1672r. opowiedział się po stronie królewskich przeciwników, przystępując do konfedreacji szczebrzeszyńskiej. Mimo to w 1673r. otrzymał list przypowiedni na zaciąg chorągwi kozackiej. W czasach Jana III był komisarzem Rzeczpospolitej do spraw załatwienia sporów z elektorem brandenburskim i pertraktacji o pokój z Moskwą. Po ojcu posiadał starostwo nowodworskie, a w 1680 r. otrzymał wraz z drugą żoną, Grzymułtowską, starostwo ujskie i pilskie. Sześć lat później otrzymał z kolei starostwo kościańskie. Był dwukrotnie żonaty. Pierwszy raz wstąpił w związek małżeński z Katarzyną Czarnkowską (1663), dzięki czemu stał się współposiadaczem dóbr bialsko-trzcianeckich. Rozwódł się z nią około roku 1676. Czarnkowska wstąpiła następnie do klasztoru. Po raz drugi Gembicki ożenił się z Katarzyną Grzymułtowską, wojewodzianką poznańską. Z tego związku doczekał się córki Heleny, dziedziczki Trzcianki, późniejszej żony Adama Iwańskiego. Zapewne wykorzystując sukces misji z 1670r. uzyskał Gembicki w 1671 r. od króla Michała przywilej na jarmarki dla wsi Trzcianka. Osiem lat później wydał dokument erygujący trzcianecki cech sukienników. Zmarł w 1688r.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer