Klub sportowy "Hellas Schoenlanke"

1. Pieczęć sekcji młodzieżowej klubu Hellas

2.Drużyna piłkarska klubu Hellas.Fot. ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.