Inne trzcianeckie cechy rzemieślnicze

I. Cech krawców

1. Warsztat krawiecki według ryciny z poł. XVIw.

2. Strona tytułowa księgi trzcianeckiego cechu krawców (XVIIII w.)

II. Cech stolarzy

1.Dyplom mistrzowski.Z kolekcji Tomasza Jurczyka.29.4.1922r.