Cech rzeźników

1. Rzeźnik przy pracy. Rycina z poł. XVIw.

2. List wystawiony przez trzcianecki cech rzeźników (1804 r.). Fot. z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

3. Pieczęć trzcianeckiego cechu rzeźników (1804 r.). Fot. z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

4. Scena z osiemnastowiecznej rzeźni na pieczęci cechu rzeźników z Wielenia.

5. Reklama trzcianeckiego rzeźnika Ernesta Ihlenfelda (1930r. )

6. Witryna sklepu Ernesta Ihlenfelda