Ekspozycja

1. Najstarsza pieczęć ewangelickiej gminy wyznaniowej z wyobrażeniem świątyni (XVIIIw.). Fot. ze zbiorów M. Hlebionka

2. Wizerunek trzcianeckiego zboru na pieczęci z połowy XIXw.Fot. ze zbiorów M. Hlebionka

3. Pieczęć trzcianeckiej superintendentury kościoła unijnego z podpisem pastora F.W. Hartmanna. I poł. XIXw. Fot. ze zbiorów M. Hlebionka

3. Kościół ewngelicki na pocztówce z pocz. XXw. 7.9.1901r.Z kolekcji T.Jurczyka.

4. Widok wnętrza.Z kolekcji T.Jurczyka.

5. Pieczęć gminy ewngelickiej. Odcisk z  1940 r. Fot. ze zbiorów M. Hlebionka

6. Pieczęć gminy ewangelickiej. Odcisk z 1943 r. Fot. ze zbiorów M. Hlebionka

7. Klucz do kościoła ewangelickiego. Obecnie w zbiorach Kreisarchiv Nordfriesland w Husum.

8.Pamiątka komunii Walter Pontow 29.9.1907r. z podpisem pastora Henke.Z kolekcji T.Jurczyka.

9.Pamiątka komunii Robert Henzke 29.3.1896r. z podpisem pastora Altmana.Z kolekcji T.Jurczyka.

10.Pamiątka komunii Auguste Puhl 24.9.1899r. z podpisem pastora Henke.Z kolekcji T.Jurczyka.

11.Świadectwo ślubu,zawarte pomiędzy Carl Werner a Anną Breitkreuz 29.1.1899r. z podpisem pastora Henke.Z kolekcji T.Jurczyka.

12.Pamiątka komunii Walter Retzlaf 13.1.1916r. z podpisem pastora Henke.Z kolekcji T.Jurczyka.