Trzcianecka linkownia historyczna

 Bibliografia Historii Wielkopolski: http://www.ptpn.poznan.pl/BHW/BHW_main.htm

Zintegrowany System Informacji Archiwalne ZoSIA pozwala na przeszukiwanie zasobu archiwów państwowych. Na razie nie obejmuje całej sieci archiwalnej, a w przypadku niektórych zespołów pojawia się tylko ich nazwa: http://szukajwarchiwach.pl/

Zestawienie informacji o osadnikach z terenów Dydtryktu Noteckiego z lat 1776-1798: http://www.kerntopf.com/diverses/kolliste.htm

Pamiętnik dawnej mieszkanki Trzcianki Pauli Mueller: http://remus.shidler.hawaii.edu/genes/netze/Schoenlanke/Schonlanke.htm

Pamiętnik dawnej mieszkanki Trzcianki Nelly Levy Berg: http://digital.cjh.org/R/?func=dbin-jump-full&object_id=495145&local_bas...

Wspomnienia członka Volkssturmu z miejscowosci Kappe ( Kępa ): http://forum.dawna.pila.pl/viewtopic.php?p=13886&sid=9325328784931d93ced...

Fragmenty wspomnień z „Szenlanke” żołnierza 2 dywizji artylerii WP: http://www.zygmunt-broniarek.com/html/broniarek448.html

Dokumenty dotyczące Trzcianki w kolekcji Jamesa Bennetta w Nowym Jorku: http://findingaids.cjh.org/?pID=431069#d1e84

Baza danych nazwisk ofiar Holocaustu instytutu Yad Vashem wystarczy w polu "Location" wpisać Trzcianka: ttp://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome

Trochę statystyk i innych informacji urzędowych dla Trzcianki i całego Netzekreis: http://verwaltungsgeschichte.de/netzekreis.html

„Porcelanki” z butelek,m.in. z Trzcianki: www.marchie.porcelanki.net/news.php

Słownik Historyczno-Geograficzny ziem polskich w średniowieczu.Zawiera encklopedyczne informacje na temat miejscowości pojawiających się w źródłach wielkoipolskich do końca XVIw. Dzięki wyszukiwarce można przeszukiwac całość albo tylko słownik województwa poznańskiego: http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/541    

F. Sempiński, Opis historyczno - jeograficzny Wielk. Ks. Poznańskiego dla użytku szkół elementarnych, Poznań 1853: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=127272&from=&dirids=1&ver...

Pruskie kartowania terenów Dystryktu Noteckiego, na terenie którego leżała Trzcianka: http://www.badaniafizjograficzne.com.pl/tom59/Medynska-Gulij_Lorek.pdf

Przegląd map topograficznych Niemiec (w tym okolic Trzcianki) od końca XVIII do początków XXw. : http://www.posselt-landkarten.de/

Mapy okolic Trzcianki: http://www.prieske.de/kartenraum/kartenraum-en-netzekreis.htm

Mapy topograficzne Trzcianki i okolic: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=TK25&mark=20.9,52.1

Mapa topograficzna Trzcianki z 1911r.: http://greif.uni-greifswald.de/geogreif/geogreif-content/upload/mtbl/2964Schoenlanke.jpg

Teki Dworzaczka – regesty z najróżniejszych źródeł wielkopolskich od XV-do XXw. zebrane przez znakomitego genealoga prof. Włodzimierza Dworzaczka. "Teki" przeszukuje się przez wpisanie w wyszukiwarkę odpowiedniego hasła [ale najlepsze wyniki daje przeszukanie wszystkich możliwych form nazwy: Trzcianka, Trzcinka, Trzcionka itp.], przy czym może to być nazwa miejscowości, albo nazwisko: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html

Zdigitalizowane zbiory Zentral- und Landesbibliothek w Berlinie, zbiór Dunckera, widok pałacu w Białej i krótka historia posiadłości na odwrocie: http://www.zlb.de/digitalesammlungen/SammlungDuncker/08/477%20Behle.pdf To samo dla zamku w Wieleniu: http://www.zlb.de/digitalesammlungen/SammlungDuncker/09/528%20Filehne.pdf

Zbiory ikonograficzne instytutu Herdera, wystarczy wpisać Trzcianka, a pokażą się jedne z ostatnich zdjęć miasta ze stycznia 1945: http://www.herder-institut.de/bildkatalog/bildkatalog.php?id=100&lang=de...

"Przeklęta Germania" tablica ustawiona przez radzieckich żołnierzy na moście w Czarnkowie: http://odkrywca.pl/pokaz_watek.php?id=71924#252208

Dawne i współczesne fotografie miejscowości byłego Powiatu Noteckiego: http://www.rootsweb.ancestry.com/~mnprgm/Netzekreis/

Herbarz miast Wielkiego Księstwa Poznańskiego pióra F.A. Vossberga: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=46839&from=&dirids=1&ver_...

Wciąż aktualna praca Mariana Gumowskiego o herbach i pieczęciach miast wielkopolskich, zawierająca również, dzieje herbu Trzcianki: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=46458&from=&dirids=1&ver_...

Niemieckie podziały administracyjne wschodnich terytroriów w XIX-XXw. Strona zawiera informacje zarówno o dziewiętnastowiecznych powiatach czarnkowskim i wieleńskim jak i Netzekreis a także gminie Trzcianka: http://www.territorial.de/

Informacja o przemarszu przez Trzciankę wojsk heskich generała von Wernera w grudniu 1806r. : http://napoleon.org.pl/bitwy/grudziadz1.php

Krótka historia Kolei Wschodniej [Ostbahn], w której swój ślad odcisnęła i Trzcianka http://www.ostbahn.pl/

Historia Żydów trzcianeckich: http://www.judaica-frankfurt.de/content/titleinfo/624278

Trzcianecka społeczność żydowska przed 1989: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/trzcianka/5,historia/

Informacja o Lewim Blaschke, pełniącym funkcję rabina w Koźminie i Trzciance: http://www.kirkuty.xip.pl/kcynia.htm

Alexander Michał Salomon, pochodzący z Trzcianki anglikański biskup Jerozolimy: http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1148&letter=A#ixzz0zPGe...

Historia i dzień dziejszy trzcianeckich protestantów: http://www.bronowski.pl/~piotrekk/pila/historia.php   Teki Dworzaczka – Niedokończona monografia szlachty wielkopolskiej pióra owego znakomitego genealoga: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_monografie.html

Strona geneaologiczna rodziny Retzlaff: www.retzlaff.info

Historia rodziny Guderian z Łomnicy: http://www.starkeverlag.de/presse/Download/Guderian.pdf

Genealogia Antoniego Majorowicza, nauczyciela i organisty w Białej z I poł. XIXw.: http://www.macalester.edu/~brownec/tree/bios/majorowicz_an.html

Genealogiczna baza danych zawierająca wypisy z wielkopolskich ksiąg metrykalnych, w tym okolic Trzcianki: http://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php

Wyniki olimpijskie Gerharda Stoecka z olimpiady w 1936r.: http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/st/gerd-stock-1.html

Wikipedia o Gerhardzie Stoecku: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerhard_St%C3%B6ck   F

otografia Stoecka wykonana przez Leni Riefenstahl http://www.periodpaper.com/index.php/art-type/1936-olympics-gerhard-stoc...

Wzmianka o trzcianeckich koncertach orkiestry z Bochum w grudniu 1943: https://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W27CWGRW954BOLDDE

Artykuł dotyczący berlińskiej kolekcji samolotów, należącej do Hermana Goeringa, zaginionej w czasie ostatniej Wojny na Pomorzu: http://spoils.libfl.ru/spoils/eng/spoil5_2.html   

Artykuł nt. walk o przeprawę na Noteci pod Czarnkowem w styczniu 1945: http://forum.ioh.pl/viewtopic.php?t=13767

Raport tymczasowego Landrata Netzekreis dr Knabe z wydarzeń które miały miejsce w Trzciance 25 i 26 I 1945r.: http://www.z-g-v.de/doku/archiv/oderneisse1/kapitel-6-1-1-6-1.htm

Strona byłych mieszkańców Powiatu Noteckiego: http://www.netzekreis.de/

Polska jednostka wojskowa, która zimą-wiosną 1945 była w Trzciance: http://pl.wikipedia.org/wiki/9_Drezde%C5%84ska_Dywizja_Piechoty

H. Czarnecki, Organizacje niepodległościowe działające na terenie Wielkopolski w latach 1945-1956, Poznań 2009: http://www.publikacje.edu.pl/pdf/6355.pdf

Strona Jana Kozłowskiego i działacza Solidarności, zawierająca informacje o wydarzeniach roku 1980 i stanu wojennego w Trzciance: http://www.jankozlowski.vot.pl/

Krótka historia szpitala w Trzciance: http://www.szpital-trzcianka.pl/?historia,7

Nieco o Tatarach [też w kontekście Trzcianki]. Ich historia: http://www.etnologia.pl/polska/teksty/mniejszosci-etniczne-w-polsce-tata... i współczesność: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,6272544,Jedna_wiara__...

Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy udostępniło on-line dokumenty z archiwum Zgrupowania Kampinos, w skład którego wchodził oddział Adolfa Pilcha (Góry), w którym walczyło wielu późniejszych mieszkańców Trzcianki: http://warszawa.ap.gov.pl/kampinos.html

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer